Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017

XX starptautiskā konference "REVĪZIJA, NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA 2017"

2017. gada 15. decembrī viesnīca Radisson Blu Daugava,

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XX konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017” grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem par 2017. gada būtiskām pārmaiņām nozares regulējumā – Kas jāzina? Kas mainās? Kā nekļūdīties?

Apmeklējot konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017” Jums būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

Kādas prasības jaunajos normatīvajos aktos tiks izvirzītas grāmatvežiem un revidentiem?
    Kādas izmaiņas ir plānotas nodokļu likumos?
        Kādas būs izmaiņas normatīvajos aktos par gada pārskatiem un konsolidētajiem                             pārskatiem?
          Kas ir kopīgs un kādas ir atšķirības valsts struktūru,
             pašvaldību un to uzņēmumu un privāto kompāniju revīzijas procesā?
               Kāda ir VID  nodokļu maksājumu piedziņas prakse?
                    Kādi ir ierosinājumi par grāmatveža juridisko atbildību?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Jūs varēsiet saņemt no ekspertiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jomā, kas uzstāsies konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017”.
 

Konferences diskusijas pamattēmas :
Ekonomiskā situācija Latvijā caur nodokļu prizmu
Izmaiņas grāmatvedības un revīzijas jomā Eiropas Savienībā. Jaunie ES normatīvie akti (direktīvas, regulas) un to piemērošana Latvijā revidentu un grāmatvežu profesionālajā darbā.
Valsts politika revīzijas un grāmatvedības jautājumos 2018. gadā. 
Nodokļu reforma: nodokļu aprēķināšana un nomaksa 2018. gadā.  
Revidenta un grāmatveža profesija: vakar, šodien, rīt.
Profesionālie grāmatveži sabiedriskajā praksē: kvalitātes nodrošināšanas jautājumi.
Finanšu pārskats saskaņā ar IFRS (Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem) Latvijas uzņēmumam: ieteikumi pārejai uz IFR.
Grāmatveža/finansista juridiskā atbildība: ierosinājumi, tiesu prakses analīze.
Aktuālās problēmas VID auditos. Nodokļu maksājumu piedziņas prakse. PVN izkrāpšanas shēmas, to novēršana.
Valsts kontrole un revīzija pašvaldībās un to uzņēmumos (jaunā koncepcija revīzijai pašvaldībās: finanšu pārskats, līdzekļu izlietošanas likumība un lietderība).
Audita komiteju pieaugoša loma ES regulas par sabiedriski nozīmīgu struktūru revīzijām kontekstā.
Korporatīvā vadība uzņēmumos. Revīzijas risku apdrošināšana.
Spriedzes cēloņi grāmatvežu darbā. Konflikti un to iespējamie atrisināšanas veidi organizācijās.
 

Uz diskusiju uzaicināti:
 Ilmārs Šņucins – LR Finanšu ministrija • Dace Pelēkā – Valsts Ieņēmumu dienests • Elita Krūmiņa - LR Valsts kontrole  • Lienīte Caune – LTRK, SIA “CBB KONSULTĀCIJU BIROJS”  Andrejs Ponomarjovs – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA), SIA “Nexia Audit Advice”Māris Vainovskis Zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns” • Elīna Putniņa – Rödl & Partner Ilze Palmbaha – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija • Sandra Vilcāne – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija • Olga Molčanova – LRGA, SIA “Nexia Audit Advice”, Svetlana Šemele – LRGA, SIA “Nexia Audit Advice”, • Jānis Taukačs – SORAINEN • KPMG Baltics • PricewaterhouseCoopers • BDO Latvia • Deloitte Latvia • Ernst & Young Baltic •   un citi

Mērķauditorija :
Starptautiskās un vietējās auditorfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi
Kontaktinformācija: tālr.: (+371) 6733 31 67,  e-pasts: forum@rms.lv

Atbalstītāji

General_support:

Nexia

CBB Konsultāciju birojs a member of NEXIA

General_support3

BDO

Rodl & Partner

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

LZRA

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Students International

Media atbalsts

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

Otkritij_gorod

Klass

BalticCourse