TransBaltica 2019

XXII starptautiskā konference "TransBaltica 2019", Rīga-Ventspils, Latvija

2019. gada 30.maijā ,Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukums 1, Rīga
2019.gada 31.maijā izbraukuma sesija uz Ventspils brīvostu

 XXII starptautiskās konferences “TransBaltika 2019” galvenās tēmas būs transporta un tranzīta pakalpojumu starptautiskā tirgus attīstības tendences un perspektīvas, Baltijas tranzīta nozares un transporta infrastruktūras projektu attīstības prognozes apvienotajā Eiropā, stabilas un savstarpēji izdevīgas sadarbības attīstīšana ar partneriem no Krievijas un Āzijas valstīm. Apmeklējot konferenci, Jums būs iespēja novērtēt, analizēt un diskutēt par pašreiz aktuālāko problemātiku un jautājumiem transporta nozarē.

Konferences viesi:
LR Saeimas deputāti · Satiksmes ministriju pārstāvji un transporta nozares speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Uzbekistānas · Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas speciālisti · Muitas brokeru asociācija  u.c.
 

Konferencē aicināti piedalīties:
Starptautisko un Baltijas kravu pārvadātāju un kravu nosūtītāju kompāniju vadītāji · Muitas speciālisti un vadītāji · Valsts institūciju un nozaru pārstāvji, finanšu institūtu un investīciju kompāniju pārstāvji · Starptautisko transporta infrastruktūras attīstības komiteju un asociāciju pārstāvji · Zinātņu un akadēmisko institūciju pārstāvji

Konferences programmas projekts:

Ceturtdiena , 30.maijs

9.00 – 10.00                Konferences dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.15              Atklāšanas uzruna konferences dalībniekiem
                                  LR Satiksmes ministrs

10.15 – 11.30              1. plenārsēde

Baltijas reģiona, NVS, Rietumeiropas un Āzijas valstu transporta kompleksa un tranzīta potenciāla perspektīvas un attīstības prioritātes
ES valstu transporta nozares stratēģiskās prioritātes augošas ekonomikas apstākļos • Baltijas valstu transporta un tranzīta sistēmu attīstības perspektīvas • NVS un Baltijas valstu darbības koordinācija attīstot transporta kustību starp Eiropu un Āziju • Starpvalstu sadarbība un lielākie investīciju projekti transporta sfērā • Valsts atbalsts inovācijas projektiem transporta nozarē • Valsts un privātas partnerības projekti

11.30 – 12.00              Kafijas pauze

12.00 – 13.30              2. plenārsēde
Liberalizācija un konkurence kravas pārvadājumu tirgū Baltijas valstu virzienā. Transporta sistēmas infrastruktūras uzlabošana: ostu, dzelzceļa un auto uzņēmumu savstarpējā sadarbība

Baltijas reģiona transporta infrastruktūras konkurētspējas paaugstināšana Eirāzijas transporta kompleksā • Nepārtraukta transporta procesa un saistīto transporta veidu integrācijas attīstība • Baltijas ostu un dzelzceļu konkurētspēja Baltijas reģiona ekonomiskās drošības kontekstā • Dzelzceļa un jūras pārvadājumu apjomu samazināšana/palielināšana  uz/no Āzijas reģiona un Baltijas valstīm: problēmas un perspektīvas • Autotransports un intermodālie pārvadājumi • Baltijas valstu aviopārvadātāju konkurētspēja • Transporta uzņēmumu attīstības stratēģija un izmaksu optimizācija ekonomikas lejupslīdes apstākļos

13.30 – 15.00              Pusdienas

15.00 – 17.00              3. plenārsēde
Muitas administrēšanas harmonizācija. Mūsdienīgu loģistikas risinājumu panākumu faktori

Kopīga ES un Baltijas valstu muitas telpa • Kravu un transportlīdzekļu muitas dokumentu noformēšanas un kontroles pilnveidošana • Muitas likumdošanas harmonizācija: jaunie ES muitas normatīvie akti • Muitas riski un to minimizēšana • Robežas šķērsošanas problēmu komplekss risinājums • Informācijas tehnoloģijas muitas dokumentu noformēšanas procesā  • Pierobežas teritoriju attīstības projekti • Loģistika: riski un jaunas loģistikas centru iespējas • Sausās ostas – par un pret • Valsts un privātās partnerības projekti muitas sfērā

Piektdiena, 31. Maijs 

9.00 – 18.00    Izbraukuma sesija uz Ventspils brivostu   

Кontaktinformācija: tālr.: (+371) 67333167,
 e-pasts:
forum@rms.lv

Atbalstītāji

Satiksmes Minitrija

Rīgas dome

CCTT

Latvijas tranzīta biznesa asociācija

Riga Free Port

Latvijas dzelzsceļš

Ventspils Free Port

Liepajas speciala ekonomiska zona

EURO-ASIAN TRANSPORT UNION

Latvijas ostu asociacija

Transporta un sakaru instituts

Radisson Blu Daugava

FastSoft

Media atbalsts

RZD partner

sea news

Морские Вести Росии

transinfo.by

iFinanses

iTiesibas

argus.ru

Logist_ru

gudok

Морские порты

Media gruppa port news

freight ru

BalticTimes

konteinernij biznes

ITJ

Spotlight Media

Neftj kapital

m2

transport ru

Latvijas Būvniecība

Latvijas Arhitektūra

Transportweekly

Transportas

Jura*More*Sea

Klass

Grāmatvedība un Ekonomika

jauniauto lv

BalticCourse