Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2020

XXIII profesionālā konference, 2020.gada 17.decembrī, viesnīcā Radisson Blu Daugava

2020. gada 17. decembrī viesnīca Radisson Blu Daugava

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXIII konferenci Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2020grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem par pārmaiņām nozares regulējumā – Kas jāzina?
Kas mainās? Kā nekļūdīties?

Apmeklējot konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2020” Jums būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

Vai ir COVID 19 ietekme uz nodokļiem šodien un būs 2021.gadā?
 Kādas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos gaidāmas nākamajā finanšu gadā?

   Finanšu pārskatu sagatošana par 2020.gadu, gada pārskatu apstiprināšana attālināti
     Kā pareizi sagatvoties grozījumiem Grāmatvedības likumā?
      Jaunais grāmatvedības likums, k
urus grāmatvežus gaida licencēšana un kad?
          Digitālā grāmatvedība mīts vai realitāte?

             Grāmatveži/revidenti un cīņa ar finanšu noziegumiem, ar ko sākt?
               Ideālā nodokļu sistēma, kā to ieviest Latvijā
?
Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Jūs varēsiet saņemt no ekspertiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jomā, kas uzstāsies konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2020”.

 

Mērķauditorija :
Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi
Kontaktinformācija: tālr.: (+371) 6733 31 67, e-pasts:
forum@rms.lv

Galvenais atbalstītājs

Nexia

Atbalstītāji

Rodl & Partner

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

Kaspersky Latvija

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Media atbalsts

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

kurpes.lv

m2

Klass

BalticCourse

Parakstīties
×