Налоги, бугалтерия, аудит 2018

XXI международная конференция

2018. gada 14. decembrī viesnīca Radisson Blu Daugava,

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXI konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2018” grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem par 2018./2019. gada būtiskām pārmaiņām nozares regulējumā – Kas jāzina? Kas mainās? Kā nekļūdīties?

Apmeklējot konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2018” Jums būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

Vai Latvijas nodokļu sistēma konkurētspējīga Baltijas mērogā?
     Kā nodokļu reforma ietekmēja uzņēmējdarbību?
           Nodokļu reforma -k
ādas izmaiņas ir plānotas nodokļu likumos?    
               Kas ir kopīgs un kādas ir atšķirības valsts struktūru,
             pašvaldību un to uzņēmumu un privāto kompāniju revīzijas procesā?
               Kāda ir VID  nodokļu maksājumu piedziņas prakse?
                    Kādi ir ierosinājumi par grāmatveža juridisko atbildību?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Jūs varēsiet saņemt no ekspertiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jomā, kas uzstāsies konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2018”.
 

Konferences diskusijas pamattēmas :
Ekonomiskā situācija Latvijā caur nodokļu prizmu
Izmaiņas grāmatvedības un revīzijas jomā Eiropas Savienībā. Jaunie ES normatīvie akti (direktīvas, regulas) un to piemērošana Latvijā revidentu un grāmatvežu profesionālajā darbā.
Valsts politika revīzijas un grāmatvedības jautājumos 2019. gadā. 
Nodokļu reforma: nodokļu aprēķināšana un nomaksa 2018. gadā.  
Revidenta un grāmatveža profesija: vakar, šodien, rīt.
Profesionālie grāmatveži sabiedriskajā praksē: kvalitātes nodrošināšanas jautājumi.
Finanšu pārskats saskaņā ar IFRS (Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem) Latvijas uzņēmumam: ieteikumi pārejai uz IFR.
Grāmatveža/finansista juridiskā atbildība: ierosinājumi, tiesu prakses analīze.
Aktuālās problēmas VID auditos. Nodokļu maksājumu piedziņas prakse. PVN izkrāpšanas shēmas, to novēršana.
Valsts kontrole un revīzija pašvaldībās un to uzņēmumos (jaunā koncepcija revīzijai pašvaldībās: finanšu pārskats, līdzekļu izlietošanas likumība un lietderība).
Audita komiteju pieaugoša loma ES regulas par sabiedriski nozīmīgu struktūru revīzijām kontekstā.
Korporatīvā vadība uzņēmumos. Revīzijas risku apdrošināšana.
Spriedzes cēloņi grāmatvežu darbā. Konflikti un to iespējamie atrisināšanas veidi organizācijās.

 

Mērķauditorija :
Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi 
Kontaktinformācija: tālr.: (+371) 6733 31 67,  e-pasts: 
forum@rms.lv

Генеральная поддержка

Spec_guest_line_

NexiaBalticRegion

Nexia

CBB Konsultāciju birojs a member of NEXIA

Spec_guest_line_

Поддержка

Rodl & Partner

COBALT

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

LZRA_80

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Медиа поддержка

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

kurpes.lv

Bilance

PLZ

Bilances_Juridiskie_Padomi

m2

Klass

BalticCourse