Правовые аспекты ведения бизнеса 2020

X профессиональная конференция

“RMS-Forum”, Rīgas Menedžeru Skolas nodaļa, kas nodarbojas ar starptautisko konferenču rīkošanu, šī gada 25.oktobrī organizē konferenci "Juridiskie aspekti biznesā ”.

Konferences mērķi:

  • Veicināt starptautisko sadarbību, pozitīvās pieredzes uzkrāšanai risinot juridiskos jautājumus ES un Baltijas valstu ekonomiskajā telpā 
  • Informēt konferences dalībniekus par juridiskā nodrošinājuma esošiem un potenciāliem variantiem investējot Baltijas valstīs
  • Apspriest sadarbības modeļus starp uzņēmējiem, valsts institūcijām, tiesnešiem, advokātiem, juristiem un privātiem investoriem  

KONFERENCES PROGRAMMA
I PLENĀRSĒDE: KOMERCTIESĪBAS

1.Juridiskie risinājumi biznesa aizsardzībai no negodprātīgas pārņemšanas
2.Juridiskās adrese pārcelšanas veidi ES sabiedrību tiesības
3. Valdes locekļu atbildība un valdes locekļu risku samazināšana
4.Reiderisms Latvijā  – drauds jūsu biznesam
5. Maksātnespējas  procesa tiesiskā regulējuma problemātika
6. Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas juridiskie aspekti
7. Komersantu pārkāpumi e-komercijā (kriminālā atbildība un administratīvā atbildība)
8. Kibernoziedzības juridiskie aspekti
9. Komercdarījumu tiesiskais regulējuma aktuālās problēmas:
dalībnieku līgumi (būtiskākie noteikumi un no tiem izrietošās saistības)
daļu/akciju pirkuma līgumi (būtiskākie noteikumi un no tiem izrietošās saistības);
citi no līgumattiecībām izrietošie jautājumi

II PLENĀRSĒDE: TIESVEDĪBA

1.Tiesvedība ar valsts struktūrām/ iestādēm  
2.Tiesvedība, kas izriet no darījumu slēgšanas:
darījuma atzīšana par spēkā neesošu;
strīdi starp dalībniekiem:
a) daļu sadalījums starp dalībniekiem 50/50 un no tā izrietošās problēmas;
b) mazākumakcionāri un to tiesības;
c) zaudējumi/ priekšā stāvoši zaudējumi

Konferences dalībnieki:
Uzņēmēji, juristi, advokāti, Latvijas akadēmiskās vides pārstāvji, tieslietu speciālisti, valsts ierēdņi, pašvaldību deputāti un citi 

Kā ar mums sazināties: Tālr.: 6733 31 67,
E
- mail: forum@rms.lv www.rmsforum.lv

Поддержка

Медиа поддержка

Подписаться
×