GATE2EUROPE

"Praktiskie jautājumi biznesa organizācijai Baltijas valstīs", Rīga, Latvija

Mūsdienu apstākļos arvien vairāk pieaug mazo un vidējo uzņēmumu loma Eiropas valstu ekonomikā un inovatīvā attīstībā.

Latvija, atrodas Eiropas centrā un veido koridoru starp rietumiem un austrumiem, piedāvā platformu projekta realizācijai: starptautiska konference "Uzņēmējdarbības/biznesa uzsākšanas un organizēšana praktiskie jautājumi Baltijas valstīs".

PROJEKTA MISIJA
Piedāvāt dalībniekiem pilnīgu priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām Baltijas valstīs Eiropas kontekstā.
Izveidot platformu viedokļu, ideju, pieredzes apmaiņai starp speciālistiem, valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējiem.

MĒRĶA GRUPAS:
- NVS valstu uzņēmēju pārstāvji, kuri vēlās uzsākt un vadīt biznesu Baltijas valstīs
- uzņēmēji no NVS, kuri jau strādā un vada  biznesu Baltijas valstīs
- valsts institūciju pārstāvji un uzņēmēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas

PROJEKTA MĒRĶI
-apspriest būtiskākos biznesa realizācijas un vadības jautājumus Baltijas valstīs
-apspriest iespēju mijiedarbībai starp valsts struktūrām un uzņēmējiem
-
identificēt partnerības iespējas starp uzņēmumiem un ekspertiem, valsts iestādēm
- popularizēt pozitīvo pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu integrācijā no NVS valstīm Baltijas valstīs

VIETA UN LAIKS
2021.gada 24-25.septembris,  Rīga, Latvija

Pirmā diena - 24.septembris 
Rīgas domes plenārsēžu zāle, Rātslaukums 1
Starptautiskā konference: "Uzņēmējdarbības/biznesa uzsākšanas un organizēšana praktiskie jautājumi Baltijas valstīs".

Otrā diena - 25.septembris 
vizītes uz uzņēmumiem (ko atvēra investori no NVS valstīm) un iespējamās vietas uzņēmumu un biroju atvēršanai

KONFERENCES DISKUSIJAS PAMATTĒMAS :

Latvijas valdības jaunās iniciatīvas, lai piesaistītu investorus
Informācija par ES pieejamo finansējumu Latvijai līdz 2020. gadam.
Pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas atbalstam
Veiksmiga biznesa uzsākšana Baltijas valstīs Latvijas piemēri
Latvijas - Krievijas nodokļu konvencija un tās potenciāls
Holdinga struktūras: priekšrocības un trūkumi
Nodokļu likumdošana un nodokļu administrēšana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, praktiskie piemēri un salīdzināšana
Uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūras (uzturēšanās atļauja) Baltijas valstīs
Jaunas juridiskas personas noformēšana, salīdzinošā analīze Igaunija, Latvija un Lietuva: dokumentu aprite, grāmatvedības uzskaites specifika, darba likumdošana. Elektroniskā deklarēšanās Igaunijā
Banku pakalpojumi investoriem no NVS valstīm: iespējas un ierobežojumi
Starptautiskā nodokļu plānošana un ārzonas: būtiskās izmaiņas. Bankas noslēpuma likvidēšana pasaulē. Ārzonu vietā Latvija?

Baltijas nekustamo īpašumu tirgus apskats: dzīvojamo māju un komercīpašumu . Kas būtu jāzina pircējam un īrniekam?
ES produktu sertifikācijas un reģistrācijas procedūras
IT uzņēmumi - līderi Baltijas tirgu "apgūšanā": piemēri, pieredze, risinājumi
Brīvā ekonomiskā zona (SEZ) - platforma jauniem uzņēmumiem
Kāpēc es izvēlējos Latviju dzīvošanai un biznesam? Divu gadu pieredze un prakse: panākumi un grūtības (konkrētais piemērs)

ORGANIZĀTORS :

Rīgas Menedžeru Skolas nodaļa RMS-Forum 
(Riga Managers School Ltd), Reģ. Nr. LV40003143002,
Adrese : Kalpaka bulv.10, Rīga, LV-1050, Latvija
tālrunis:
+371 67333167, e-mail: forum@rms.lv  www.rmsforum.lv

Atbalstītāji

Rīgas dome

BDO Law

Rodl & Partner

sorainen

Evershead bitāns

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

COBALT

Radisson Blu Daugava

Students International

Media atbalsts

Bilances_Juridiskie_Padomi

iTiesibas

PLZ_Bilance

Bilance

tax.lv

Otkritij_gorod

m2

Transportweekly

Klass

jauniauto lv

BalticCourse

Parakstīties
×