× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Programma :: JURIDISKIE ASPEKTI BIZNESĀ 2020 :: RMS Forum

JURIDISKIE ASPEKTI BIZNESĀ 2020

X profesionālā konference

“JURIDISKIE ASPEKTI BIZNESĀ 2020”
2020. gada 14.februārī, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinību centrs, Kalpaka bulvāris 4, (2.stāvs) Rīga


PROGRAMMA
9.30 – 10.00      REĢISTRĀCIJA
10.00 – 12.00    I PLENĀRSĒDE

MODERATORS:
Elīna Putniņa - Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante, Rödl & Partner partnere, Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja

Elīna Muciņa “JĀ” personas datu apstrādei? Zini datu subjekta piekrišanai izvirzāmās prasības
Elīna Muciņa
- Eversheds Sutherland Bitāns, partnere, zvērināta advokāte
Ivita Samlaja Gūtas mācības datu aizsardzības likumdošanā
Ivita Samlaja - Deloitte Baltics, datu aizardzības inspektors, advokāte un vadošais jursists
Karina Matvejeva Ārzemnieku nodarbināšana Latvijā. Tiesību uz nodarbināšanu iegūšanas process
Karina Matvejeva
- LEXTAL vecākā juriste

 

12.00 – 12.30    KAFIJAS PAUZE

12.30 – 14.30    II PLENĀRSĒDE
MODERATORS:
Elīna Putniņa - Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante, Rödl & Partner partnere, Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja
 
Irina Kostina Iekšējā trauksmes celšanas sistēma un darba devēja pienākumi
Irina Kostina -
Ellex Kļaviņš zvērināta  advokāte, darba tiesību prakses grupas vadītāja

Egita Peimane

Liene Lelde Rieba

Praktiski padomi atbilstības regulējuma ieviešanai uzņēmumā
Egita Peimane - Eversheds Sutherland Bitāns juriste, zvērināta advokāte


Liene Lelde Rieba - Eversheds Sutherland Bitāns juriste

Krišjānis Bušs Sankciju riska pārvaldīšana: juridiskie un praktiskie aspekti /Starptautisko un   Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošana
Krišjānis Bušs -
ZAB Cobalt, zvērināta advokāta palīgs


Kas ir DAC6 un kas mūs sagaida?
Elīna Putniņa
- Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante,  Rödl & Partner partnere, Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja


14.30 Konferences noslēgums

Atbalstītāji

Evershead bitāns

COBALT

Rodl & Partner

Radisson Blu Daugava

Media atbalsts

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

kurpes.lv

Bilance

PLZ_Bilance

Bilances_Juridiskie_Padomi

m2

Klass

BalticCourse

Parakstīties
×