× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Программа :: Налоги, буxгалтерия, аудит 2019 :: RMS Forum

Налоги, буxгалтерия, аудит 2019

XXII profesionālā konference, 2019.gada 12.decembrī, viesnīcā Radisson Blu Daugava

PROGRAMMA

09.30 – 10.00 Reģistrācija (zāle „Lielupe” 2. stāvs)
   
10.00 – 12.00   I PLENĀRSĒDE (zāle „Lielupe”2.stāvs)


Moderators: Andrejs Ponomarjovs - Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, sertificēts profesionāls grāmatvedis, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs
 

Makroekonomikas tendences pasaulē: ko varam sagaidīt 2020. gadā?
Jekaterina Rojaka - Lietuvas Republikas Ekonomikas un inovāciju ministrijas viceministre
Valsts politika revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jautājumos un izmaiņas 2020.gadā
Ilmārs Šņucins - Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Aktuālie jautājumi  Latvijas grāmatvežiem un revidentiem
Gordon Latimir –PricewaterhouseCoopers partneris (Krievija)
NILLTPEN aktualitāte, nozaru riski, ārpakalpojuma grāmatveži
Agnese Rudzīte - VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore

 

12.00 – 12.30 KAFIJAS PAUZE
   
12.30 – 14.00   II PLENĀRSĒDE (zāle „Lielupe”2.stāvs)


Moderators: Elīna Putniņa - Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante Rödl & Partner. Asociētā partnere, Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja
 

Aktualitātes Valsts kontroles revīziju darbā pašvaldībās
Jānis Lielkalns – LR Valsts kontrole Piektais revīzijas departaments, Pirmā sektora vadītājs
Administratīvo tiesu prakse nodokļu lietās 2019. gadā
Kristīne Kalvāne – Administratīvās rajona tiesas tiesnese
"Būtība pār formu": arguments, kas noder arī aizstāvībai nodokļu lietā?
 Sandija Novicka - COBALT Latvijas birojs, partnere, zvērināta advokāte

ESEF formāta ieviešana biržas emitentu gada pārskatu sagatavošanai sākot ar 01.01.2020. – kā izvēlēties savai sabiedrībai atbilstošu IT risinājumu?
Olga Molčanova - ACCA, SIA “Nexia Audit Advice” partnere

 


Andrejs Ponomarjovs - Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, sertificēts profesionāls grāmatvedis, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs

 

 

14.00 – 15.00  PUSDIENAS
   
15.00 – 16.30   III PLENĀRSĒDE (zāle „Lielupe”2.stāvs)


Moderators: Andrejs Ponomarjovs - Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, sertificēts profesionāls grāmatvedis, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs
 

Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (NILL) apkarošanas aktualitātes valstī un subjektu profesionālā atbildība
Inese Gise -Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšniece
Iekšējo izmeklēšanu veikšana par uzņēmumu darbinieku un vadības pārkāpumiem
Andris Lazdiņš - Ellex Kļaviņš asociētais partneris, zvērināts advokāts, strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs
Grāmatvedības digitālā transformācija, kā tehnoloģijas var palīdzēt grāmatvedim ikdienā
Andis Gulbis - Fitek AS digitālo produktu vadītājs
Ārzemnieku nodarbināšana Latvijā
Karina Matvejeva - LEXTAL vecākā juriste

 

16.30 Konferences noslēgumā RMS Forum, LRGA,  un Ziemassvētku vecītis uzaicina uz vīna glāzi un torti. Pārsteigumi?
ATRIUM 2.stāvs


    *  PROGRAMMĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS

Генеральная поддержка

NexiaBalticRegion

Поддержка

Rodl & Partner

COBALT

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

LZRA_25

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Медиа поддержка

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

kurpes.lv

Bilance

PLZ_Bilance

Bilances_Juridiskie_Padomi

m2

Klass

BalticCourse

Подписаться
×