× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Savu dalību konferencē "Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020" ar prezentāciju apstiprināja: :: RMS Forum

Savu dalību konferencē "Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020" ar prezentāciju apstiprināja:

16.09.2019
RMS Forum

Dr Rafał Cieślak- zvērināts advokāts, Varšavas Universitātes profesora asistents
PPР (publiskās un privātā partnerība) Polijā - 10 gadu pieredze
Doing PPР  (Public-private partnership)in Poland – 10 years of experience / Государственно-частное партнёрство (ГЧП) в Польше - 10 лет опыта
Доктор Рафал Цеслак, адвокат, доцент Варшавского университета
Dr. Rafał Cieślak, Attorney-at-Law, Assistant Professor at the University of Warsaw

< Назад
Подписаться
×