× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Starptautiskās konferences „Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020”atbalstītāji. :: RMS Forum

Starptautiskās konferences „Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020”atbalstītāji.

24.09.2019
RMS Forum

2019. gada 17. oktobrī LU Humanitāro un sociālo zinību centrā, notiks starptautiskā konference „Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020”. Konferenci atbalsta: Biedrība "Latvijas Ilgstspējīgas būvniecības padome" , ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" , ZAB COBALT.

 

< Назад
Подписаться
×