LRGA uzņemta Starptautiskajā grāmatvežu federācijā (IFAC) par pilntiesīgu biedru

21.11.2018
RMSFORUM

LRGA uzņemta Starptautiskajā grāmatvežu federācijā (IFAC) par pilntiesīgu biedru

http://www.lrga.lv/lrga-jaunumi/lrga-uznemta-starptautiskaja-gramatvezu-federacija-ifac-par-pilntiesigu-biedru.html

< Назад