Līdz ar karantīnas pagarināšanu Latvijā konference "NĪ un būvniecība Baltijā " pārcelta no 14.maija uz 19.jūniju!

21.04.2020
RMS

Uzmanību!

Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “ Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā”  tiek pārcelta no 2020. gada 14. maija uz 19.jūniju.

Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 12.06.20.
Все ранее проведенные регистрации  действительны на новую дату.

Надеемся на Ваше понимание.

 

Attention!

Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until June  12, 2020.

All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.

< Назад