Līdz ar karantīnas pagarināšanu Latvijā konference "TransBaltica 2020 " tiek pārcelta no maija uz 24-25.septembri !

20.04.2020
RMS

Uzmanību!

Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “ TransBaltica 2020”  tiek pārcelta no 2020. gada  maija uz 24-25.septembri

Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «TransBaltica 2020» переносится на 24-25.09.20.
Все ранее проведенные регистрации  действительны на новую дату.

Надеемся на Ваше понимание.

 

Attention!

Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “TransBaltica 2020” is postponed until September 24-25, 2020.

All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.

< Назад