"Paziņojums par situāciju grāmatvedības un revīzijas jomā Latvijā 2014”

29.12.2014

Pasaules banka (The World Bank) un Starptautiskā Grāmatvežu  Federācija ( (IFAC) savā ziņojumā „Paziņojums par  situāciju  grāmatvedības un revīzijas  jomā Latvijā 2014” (Acounting and Auditing Report on the Observance of Standards and Codes  LATVIA-2014),  kā oficiālo informācija avotu izmantoja Rīgas Menedžeru Skolas (RMS) publicētos  datus  konferences „Revīzija , nodokļi un grāmatvedība 2014” materiālos ar atbilstošām atsaucēm tekstā (sk. pielikumu  lpp.16., p.44). 

Всемирный банк (The World Bank) и Международная федерация бухгалтеров (IFAC) в своем исследовании «Сообщении о ситуации в области бухгалтерии и аудита в Латвии-2014» (Accounting and Auditing Report on the Observance of Standards and Codes  LATVIA-2014) в качестве официального источника информации использовала данные, опубликованные Рижской школой менеджеров  (RMS)  с включением соответствующей ссылки в тексте  документа (см. в приложении  стр.16 пункт 44).

 

 

< Назад