× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Registration :: Semināra ieraksts:Uzņēmumu gada pārskats par 2019 :: RMS Forum

Semināra ieraksts:Uzņēmumu gada pārskats par 2019

Please use the email registered on youtube or google to access the video

By submitting your data, you agree to SIA Rīgas Menedžeru skola (Riga Managers School Ltd.) using it to communicate with you. But not share it with third parties. In case of confusion, please, contact by e-mail: forum@rms.lv

Total: -

Elizabetes street 45/47, Riga, LV-1010, Latvia,
VAT reg. Nr. LV40003143002

Support

Media support

Subscribe
×