Налоги, ревизия, аудит 2014

17-я международная конференция, Рига "Налоги, ревизия, аудит 2014"

Материалы

                                                                 

Valsts politika revīzijas un grāmatvedības jautājumos. Izmaiņas nodokļu politikā 2015.gadā
Ilmārs Šņucins - Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, grāmatvedības un muitas jautājumos


 
Aktuālitātes nodokļu administrēšanā
Dace Pelēkā - Valsts Ieņēmumu dienests Nodokļu pārvaldes direktora vietniece   

 
Par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību
Aivars Ērglis - LR Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors

 
Latvijas Prezidentūras laiks: Latvijas mērķi Prezidentūras laikam, sadarbība ar Eiropas Komisiju, dalības valstu iesaistīšanās, darbs darba grupās
Ilze Palmbaha -  LR Finanšu ministrija
Par jaunās revīzijas direktīvas prasībām kopumā un kā tas varētu ietekmēt Latvijas uzņēmumus
Armine Movsisjana - KPMG Baltics partnere Revīzijas nodaļas vadītāja

                                

Nodokļu piemērošana pārrobežu darījumos un uzņēmumu restrukturizācijā
Māris Vainovskis -Zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Bitāns", vecākais partneris


 

Jaunais gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 Kaspars Rutkis – Latvijas zvērinātu revidentu asociācija,  Rödl & Partner zvērināts      revidents, sertificēts nodokļu konsultants


 
Latvija –ārpakalpojuma centrs Rietumeiropai –nodokļu problēmas un risinājumi
 Jānis Taukačs - SORAINEN -partneris, zvērināts advokāts, reģionālās nodokļu un muitas  prakses grupas vadītājs

 Nodokļu piemērošana darījumos ar personālsabiedrību. Vai izmaksas brīdī ir pienākums  ieturēt nodokli?  Aktuālie grozījumi
 Elīna Putniņa - Rödl & Partner asociētā partnere nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja,  sertificēta nodokļu konsultante


                                 

 Sandra Vilcāne - Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja

Korporatīvā pārvaldība: fokusēšana uz audita komiteju
Andrejs Ponomarjovs - Ekonomikas doktors, Nasdaq pārstāvis Revīzijas konsultatīvajā padomē, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents

Darba stresa vadīšana organizācijas un personības līmenī
Silva Omārova - grāmatas „Cilvēks dzīvo grupā” autore, psiholoģe

Поддержка

sorainen

Rodl & Partner

Nexia

KPMG

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

Radisson Blu Daugava

STEFANEL

Mirabella

Bonitta Cosmetics

Students International

Media

Bilance

Kapitāls

Grāmatvedība un Ekonomika

Uznemeja Biletens

Kopā

Transportweekly

Latvijas Tirgotajs

Nedvizimostj

Klass