Uzņemējdarbība Baltkrievijā

Uzņēmējdarbība Baltkrievijā: likumdošanas vide un nodokļu priekšrocības (Rīga, Latvija)

2019. gada 19.septembris, LU Humanitāro un sociālo zinību centrs, Kalpaka bulvāris 4,  Rīga

PROGRAMMA

9.00 – 9.30       Semināra dalībnieku reģistrācija.Rīta kafija 
9.30 - 12.00      PLENĀRSĒDE
Uzņēmējdarbības veikšana vai uzsākšana Baltkrievijā: likumdošanas vide un nodokļu priekšrocības/atlaides
Беларусь: ключевые факты

 • Возможности перевешивают риски ;
 • Беларусь в Евразийском экономическом союзе;
 • Защита инвестиций: национальный уровень;
 • Инвестиции: специальная правовая защита;
 • Оценка и планирование перед вхождением на рынок

  Структурирование бизнеса
 • Как мне стоит действовать;
 • Представительство компании;
 • Прямая деятельность: налоговые последствия;
 • Постоянное представительство: риски создания;
 • Дочерняя компания: типы предприятий ;
 • Дочерняя компания: основание ООО (общество с ограниченной ответственностью);
 • Дочерняя компания: ежедневное управление;
 • Дочерняя компания: налоговые последствия;
 • Дочерняя компания: договор о двойном налогообложении (Латвия – Беларусь)
 • Дочерняя компания или прямая деятельность

  Правовые вопросы
 • Трудовое право (общие положения, иностранные подданные);
 • Правила валютных операций;
 • Внешнеторговые операции ;
 • Таможенные вопросы ;
 • Составление договоров. Характерные особенности местных договоров

  Налоговые льготы  
 • Инвестиционные договоры
 • Научно-технологический парк
 • Индустриальный парк «Великий Камень»;
 • Свободные экономические зоны;
 • Ведение бизнеса в сельской местности и небольших городках;
 • Особый инвестиционный режим – Оршанский район.

Semināra lektori:
Tobias Kohler-
Rödl & Partner Minskas biroja vadītājs,  Rödl & Partner Lietuvas un Baltkrievijas filiāļu vadītājs, advokāts, partneris (Vācija)
Jurijs Kazakevitčs – Rödl & Partner Baltkrievijā asociētais partneris, juridisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
Aleksejs Kosuho - Rödl & Partner Baltkrievijā asociētais partneris,direktora vietnieks, revīzijas pakalpojumu nodaļas vadītājs

12.00   Semināra noslēgums, kafija ,kūka

Galvenais atbalstītājs

Red_Line_decor

Rodl & Partner

Red_Line_decor

Atbalstītāji

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Media atbalsts

iFinanses

iTiesibas

tax.lv

Bilances_Juridiskie_Padomi

PLZ_Bilance

BalticCourse

Klass

Grāmatvedība un Ekonomika