Par mums

RMS Forum ir neatkarīgs profesionāls konferenču organizētājs, kurš uzņemas visu organizācijas procesu sākot ar idejas izstrādi līdz tās pilnīgai īstenošanai.

Mūsu konferenču sagatavošanas process ir sekojošs:

* iespējamo konferences tematu izzināšana, kura top par konferences tēmām

* konferences koncepcijas izstrāde

* konferences potenciālo dalībnieku datu bāzes sastādīšana

* kompetentu referentu meklēšana, atlase un izvēle

* norises vietas tehniskā aprīkojuma un sinhronā tulkojuma nodrošināšana

* tematiski atbilstošas informācijas iegūšana un sistematizācija, materiālu

* izstrāde un publicēšana

* reklāmas pasākumi

* konsultācijas ar sabiedriskām un valsts organizācijām

Reklāma konferencē: 

Grigorijs Gudkins
Tālr.: +371 29 259 248
E-pasts: grigorijs.gudkins@rmsforum.lv

Informācija referentiem

Lai konferencēm atrastu vislabāko un kompetentākos referentus, mēs izmantojam gan mūsu datu bāzi, gan citus kontaktus.
Mēs aicinām referentus sekot mūsu jaunumiem un sūtīt savus priekšlikumus kopā ar īsu profesionālu CV.

RMS Forum

Tālr.: +371 26 443 574
        +371 29 259 248
E-pasts: info@rmsforum.lv
https://www.rmsforum.lv