COVID-19 ietekme uz 2020.gada finanšu pārskatiem

Tiešsaistes seminārs: Uzņēmuma gada pārskats 2020

Tiešsaistes seminārs   Uzņēmuma gada pārskats 2020: tipisko kļūdu analīze un COVID-19 ietekme 
Semināra lektore: Ļubova Ovsjaņņikova - SIA "Baltscandia A" zvērināta revidente   (sertifikāts Nr.88), Mg.ek., ACCA FiplFR, LZRA licence Nr.60

Tiešsaistes seminārs: Uzņēmuma gada pārskats 2020: tipisko kļūdu analīze un COVID-19 ietekme 

Seminārs notiks 2021. gada 18.februārī, video tiešsaistē no plkst.10.00-13.30

Semināra darba valoda: krievu

Programma:
Uzņēmuma kategorija gada pārskata vajadzībām- noteicošais faktors, lai noteiktu gada pārskata struktūru un saturu, revīzijai vai ierobežotai zvērināta revidenta pārbaudei un gada pārskata nodošanas datumam.un pandēmijas ietekme uz gada pārskatiem.

Atbilstība Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 prasībām uzņēmumiem ērtā formā

 1. Vadības ziņojums un finanšu pārskats kā gada pārskata galvenās sastāvdaļas::
  • Kādos gadījumos gada pārskats nesatur vadības ziņojumu;
  • Кādas komponentes ir iekļautas gada pārskatā, to struktūra, atļautās metodes;;
  • Bilance un tās īpatnības, ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerve ;
    
 2. Vai gada pārskatā atspoguļotie ieņēmumi sakrīt ar to, kas norādīts PVN deklarācijās pārskata gadā? Izdevumi - norakstīšana, saņemot ienākumu vai norakstām taksācijas periodā?
 3. Naudas plūsma un atskaite par kapitāla izmaiņām  - īss pārskats vidējiem vai lieliem uzņēmumiem un konsolidētajiem pārskatiem;
 4. Finanšu atskaites pielikumi – obligāts saturs, strukturēts pielikums.
 5. Raksturīgāko kļūdu analīze – ko vajag atcerēties pirms gada atskaites
 6. Uz ko Jums jāpievērš īpaša uzmanība, lai pareizi sagatavotu deklarāciju par uzņēmumu ienākuma nodokli
 7. Ko darīt uzņēmumiem, kuru taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu
 8. Jautājumi un atbildes

   
 

Atbalstītāji

Baltscandia

FastSoft

Media atbalsts

tax.lv

gorod.lv

m2

Grāmatvedība un Ekonomika

kurpes.lv

BalticCourse