TransBaltica 2023

Konference "TransBaltica 2023", Rīga, Latvija

KONFERENCE: Notiks 2023. gada 26. maijā Rīgas brīvostas pārvaldē, Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010
LAIKS :   plkst. 9.30 - 14.30
DARBA VALODAS : latviešu, angļu 

Programma

9.30 –11.30 I Plenārsēde

MODERATORS: Normunds Krūmiņš - Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs

Jānis Vitenbergs Jānis Vitenbergs - Latvijas Republikas Satiksmes ministrs
Andris Ameriks Eiropas Savienības transporta politika: Baltijas valstu perspektīvas
Andris Ameriks - Eiropas Parlamenta deputāts,   Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ansis Zeltiņš

Rīgas Brīvostas ilgtspējīgas attīstības vīzija un izaicinājumi.
Ansis Zeltiņš - Rīgas brīvostas pārvaldnieks, "European Sea Ports Organisation" (ESPO) priekšsēdētāja vietnieks

Uldis Hmieļevskis Ostu loma nākotnes izaicinājumos
Uldis HmieļevskisLiepājas SEZ pārvaldnieks
Kristīne Malnača Rail Baltica – jaunas iespējas kravu pārvadājumiem
Kristīne Malnača - RB Rail AS Kopējā projekta stratēģijas un ekonomikas departamenta vadītāja
Justīna Hudenko Sadarbība ilgtspējīgai mobilitātei: virzība uz ilgtspējīgu transporta modeli Baltijas valstīs, iesaistoties valdībai un komercsektoram
Justina Hudenko Dr.oec., LatRailNet valdes priekšsēdētāja, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore, Latvija
Izaicinājumi LV dzelzceļa sistēmā 2023. Gadā
Patriks Markēvičs LL.M. - Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta Dzelzceļa nodaļas vadītājs

 

11.30 –12.00 Kafijas pauze
12.00 –14.30 II Plenārsēde

MODERATORS: Normunds Krūmiņš - Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs

Infrastruktūras finansēšanas modeļu izpēte pasaules pieredze
Adj. Prof. Dr. Andrea Giuricin - Transportation Economist at University Milan Bicocca, CEO -TRA Consulting Special Consultant for ITALO-NTV, Senior Rail consultant at WORLD BANK, Italy (angļu valodā)
Iespējamā transporta koridora TRASEKA attīstība un izmantošana Baltijas jūras austumu daļas ostām
Vitautas Paulauskas - Habil. Dr., profesors, jūras kapteinis, Klaipēdas Universitāte, Lietuva (angļu valodā)
Tallinas osta – nākotnes vējos
Margus Vihman -
Tallinas ostas valdes loceklis (angļu valodā)
Iespējas, ko var radīt digitālajs laikmets: projekta We-Transform vīzija
Irina Jackiva profesore- Dr.Sc.Ing.
Transporta un sakaru institūts valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore, pētniecības un doktorantūras padomes priekšsēdētāja (angļu valodā)
Ingūna Jurgelāne-Kaldava Augsta līmeņa zināšanu nepieciešamība Transporta un loģistikas jomā - vēlamais vai nepieciešamais tagad un nākotnē?  
Ingūna Jurgelāne-Kaldava-
Dr.oec., asociētā profesore RTU, Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, Latvija
Aleksandrs Pociluiko Kravu pārvadājumi pēc Covida
Aleksandrs Pociluiko - Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” valdes priekšsēdētājs
Normunds Krūmiņš Kas kopīgs ChatGPT(Generative Pre-trained Transformer) un Loģistikai?
Normunds Krūmiņš - Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs

 

*Programmā ir iespējamas izmaiņas

Atbalstītāji

Satiksmes Minitrija

Riga Free Port

Ventspils Free Port

LATVIJAS AUTO

Liepajas speciala ekonomiska zona

RTU

Nexia

Latvijas Loģistikas Asociācija

BaltCap

Transporta un sakaru instituts

LaTDEA

VIA LAtvia

Radisson Blu Daugava

FastSoft

Media atbalsts

PLZ_Bilance

Bilances_Juridiskie_Padomi

tax.lv

Varianti.lv

kurpes.lv