Nodokļu strīdi un tiesvedība 2015

konference :"Nodokļu strīdi un tiesvedība 2015"

DNB Bankas konferenču zālē, 11.stāvs, Skanstes ielā 12, Rīga
2015.gada 29.oktobrī no plkst. 10.00-14.30

PROGRAMMA

9.30 – 10.00    Reģistrācija, rīta kafija

10.00 – 12.00 I Plenārsēde
Moderators:
Māris Vainovskis
- ZAB Eversheds Bitāns vecākais partneris, zvērināts advokāts 

Latvijas PVN regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie mehānismi cīņai ar PVN krāpšanu

Sintija Ozola - LR Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja 


Kā bizness potenciālo nodokļu strīdu varētu pārveidot uz strīda miermīlīgu atrisināšanu: transfertcenu perspektīva

Edgars Hercenbergs - VID Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas vadītājs
 

ES pieredze PVN krāpšanas apkarošanā

Jānis Taukačs - SORAINEN -partneris, zvērināts advokāts, reģionālās nodokļu un muitas prakses grupas vadītājs 

                    

VID nodokļu audits- uzņēmēja vadlīnijas sadarbībai ar VID visos pārbaudes posmos

Elīna Putniņa - Rödl & Partner asociētā partnere, nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante

 

12.00 – 12.30  KAFIJAS PAUZE

12.30 – 14.30  II PLENĀRSĒDE
Moderators: 
Jānis Taukačs
- SORAINEN -partneris, zvērināts advokāts, reģionālās nodokļu un muitas prakses grupas vadītājs  

 

Aktuālie jautājumi nodokļu lietās administratīvajā procesā iestādē un tiesā Latvijā

 

Māris Vainovskis - ZAB Eversheds Bitāns vecākais partneris, zvērināts advokāts

 


 

Jūlija Sauša -ZAB Eversheds Bitāns nodokļu tiesību prakses grupas vadītāja 

Nodokļu parādu nozīme publiskos iepirkumos

Katrīne Pļaviņa - VILGERTS Legal & Tax juriste, zvērināta advokāta palīdze 


 

Valdes locekļu atbildība par kapitālsabiedrību nodokļu parādiem

Jevgēnijs Salims - Klaviņš Ellex zvērināts advokāts.

 

*  PROGRAMMĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS

Atbalstītāji

DNB

sorainen

Rodl & Partner

Evershead bitāns

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

Radisson Blu Daugava

Students International

Media atbalsts

Bilance

PLZ_Bilance

Bilances_Juridiskie_Padomi

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

Uznemeja Biletens

Transportweekly

Latvijas Tirgotajs

Nedvizimostj

Klass

BalticCourse