Līdz ar karantīnas izsludināšanu Latvijā konference "NĪ un būvniecība Baltijā " pārcelta uz 14.maiju!

16.03.2020
RMSForum

Uzmanību!

Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “ Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā”  tiek pārcelta uz 2020. gada 14. maiju.

Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

 

Внимание!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации  действительны на новую дату.

Надеемся на Ваше понимание.

 

Attention!

Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.

All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.

< Atpakaļ