Savu dalību konferencē “TransBaltica 2023” ar prezentācijām jau apstiprinājuši

27.03.2023
RMSForum

Savu dalību konferencē “TransBaltica 2023”  ar prezentācijām jau apstiprinājuši :
Andris Ameriks -Eiropas Parlamenta deputāts, Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Latvija
Justina Hudenko -Dr.oec., LatRailNet valdes priekšsēdētāja, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore, Latvija
Patriks Markēvičs LL.M. - Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta Dzelzceļa nodaļas vadītājs,Latvija
Vitautas Paulauskas - Habil. Dr., profesors, jūras kapteinis, Klaipēdas Universitāte, Lietuva
Uldis Hmieļevskis – Liepājas SEZ pārvaldnieks, Latvija
Normunds Krūmiņš - Latvijas Loģistikas Asociācijas direktors, Latvija
Irina Jackiva - Dr.Sc.Ing., profesore Transporta un Sakaru Institūts  valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore, pētniecības un doktorantūras padomes priekšsēdētāja,Latvija un citi

< Atpakaļ