Valdība šodien pieņēma Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu.

Pieņem Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu

30.09.2014
Citu24.lv

Pieņem Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu

30.09.14 / 13:08 / skatījumi: 691

Valdība šodien pieņēma Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu.

Būvniecības valsts kontroles birojs tiek veidots ar mērķi, lai veiktu valsts būvniecības kontroli. Birojam būs vairākas kompetences, starp tām - nodrošināt būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā, nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību, informācijas sistēmā iekļautās informācijas pieejamību.

Tāpat birojam būs jāinformē kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, jānodrošina metodiska palīdzība savas kompetences jautājumos, jāorganizē būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbība. Birojam arī būs jāizskata iesniegumi un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā.

Biroja funkcijās ietilps arī būvspeciālistu kompetences novērtēšana un pastāvīgas prakses uzraudzība, kā arī būvprojektu un būvju ekspertīzes organizēšana. Būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību veiks birojā nodarbināti būvinspektori - personas, kuras ir reģistrētas būvinspektoru reģistrā.

Noteikumi paredz, ka birojs būs tiesīgs pieņemt ekspluatācijā publiskas ēkas un būves, kas tiek būvētas par publisko, Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansējumu, ja pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona. Birojs veiks arī ekspluatācijā nodotu publisku ēku apsekojumus, jo patlaban šādu ēku drošuma jautājums ir tikai pašu īpašnieku ziņā.

Plānots, ka birojā tiks nodarbināti 63 darbinieki. Biroja finanšu līdzekļus veidos dotācija no valsts budžeta līdzekļiem un pašu ieņēmumiem.

Paredzams, ka biroja funkcijas izpilde par publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību tiks uzsākta ar 2015.gada 1.janvāri, būvdarbu uzraudzība un būvju pieņemšana ekspluatācijā ar 2015.gada 1.jūliju, bet būvspeciālistu kompetences novērtēšana būvekspertīzes specialitātē ar 2016.gada 1.janvāri.

Jau ziņots, ka valsts būvniecības kontroles biroja izveidei 2014.gadā tika pārdalīti 999 483 eiro, tajā skaitā atlīdzībai 181 110 eiro (atalgojumam 146 541 eiro), precēm un pakalpojumiem 141 272 eiro un kapitālajiem izdevumiem 677 101 eiro.

Būvniecības valsts kontroles biroja darbības nodrošināšanai 2015.gadā paredzēti 1 629 684 eiro, tajā skaitā atlīdzībai 1 302 869 eiro (atalgojumam 1 006 447 eiro), precēm un pakalpojumiem 286 894 eiro un kapitālajiem izdevumiem 39 921 eiro.

2016.gadā un turpmāk 1 902 123 eiro gadā, tajā skaitā atlīdzībai 1 575 308 eiro (atalgojumam 1 220 872 eiro), precēm un pakalpojumiem 286 894 eiro un kapitālajiem izdevumiem 39 921 eiro.

Jau ziņots, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada aprīlī atbalstīja Būvniecības valsts kontroles biroja izveidi.

< Atpakaļ