Audit, Taxes and Accounting 2014

17th international conference "Audit, Taxes and Accounting 2014"

Materials

                                                                 

Valsts politika revīzijas un grāmatvedības jautājumos. Izmaiņas nodokļu politikā 2015.gadā
Ilmārs Šņucins - Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, grāmatvedības un muitas jautājumos


 
Aktuālitātes nodokļu administrēšanā
Dace Pelēkā - Valsts Ieņēmumu dienests Nodokļu pārvaldes direktora vietniece   

 
Par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību
Aivars Ērglis - LR Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors

 
Latvijas Prezidentūras laiks: Latvijas mērķi Prezidentūras laikam, sadarbība ar Eiropas Komisiju, dalības valstu iesaistīšanās, darbs darba grupās
Ilze Palmbaha -  LR Finanšu ministrija
Par jaunās revīzijas direktīvas prasībām kopumā un kā tas varētu ietekmēt Latvijas uzņēmumus
Armine Movsisjana - KPMG Baltics partnere Revīzijas nodaļas vadītāja

                                

Nodokļu piemērošana pārrobežu darījumos un uzņēmumu restrukturizācijā
Māris Vainovskis -Zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Bitāns", vecākais partneris


 

Jaunais gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 Kaspars Rutkis – Latvijas zvērinātu revidentu asociācija,  Rödl & Partner zvērināts      revidents, sertificēts nodokļu konsultants


 
Latvija –ārpakalpojuma centrs Rietumeiropai –nodokļu problēmas un risinājumi
 Jānis Taukačs - SORAINEN -partneris, zvērināts advokāts, reģionālās nodokļu un muitas  prakses grupas vadītājs

 Nodokļu piemērošana darījumos ar personālsabiedrību. Vai izmaksas brīdī ir pienākums  ieturēt nodokli?  Aktuālie grozījumi
 Elīna Putniņa - Rödl & Partner asociētā partnere nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja,  sertificēta nodokļu konsultante


                                 

 Sandra Vilcāne - Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja

Korporatīvā pārvaldība: fokusēšana uz audita komiteju
Andrejs Ponomarjovs - Ekonomikas doktors, Nasdaq pārstāvis Revīzijas konsultatīvajā padomē, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents

Darba stresa vadīšana organizācijas un personības līmenī
Silva Omārova - grāmatas „Cilvēks dzīvo grupā” autore, psiholoģe

Support

sorainen

Rodl & Partner

Nexia

KPMG

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

Radisson Blu Daugava

STEFANEL

Mirabella

Bonitta Cosmetics

Students International

Media support

Bilance

Kapitāls

Grāmatvedība un Ekonomika

Uznemeja Biletens

Kopā

Transportweekly

Latvijas Tirgotajs

Nedvizimostj

Klass