Analytics

RMS Forum laidis klajā jaunāko Latvijas audita kompāniju analītisko finanšu rādītāju pārskatu par 2020/2021 gadu, kurā arī šoreiz Latvijas lielāko revidentfirmu saraksts  veidots no 121 komrcsabiedrībām, lai detalizētāk apjaustu gan sasniegumus, gan pandēmijas ietekmi uz revīzijas kompāniju uzņēmējdarbību 2020.gadā.

Piedāvājam kļūt par elektroniskās versijas "LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS" īpašnieku.

Iegādes nosacījumi:

60 EURO + PVN.,

konferences “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2020” dalībniekiem:

– 20 EURO + PVN.

Pēc maksājuma saņemšanas, mēs nosūtīsim uz Jūsu e-pastu elektronisko versiju LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS.

Sūtiet Jūsu pieprasījumu uz e-pastu: forum@rms.lv

Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu:

Saņēmējs: SIA Rīgas Menedžeru Skola,
PVN reģ. Nr. 40003143002
Luminor Banka,
SWIFT RIKOLV2X
konta Nr.: LV71RIKO0002010000817
Pārskaitījuma mērķis: LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS

Materiāla saturs

Revīzijas un konsultāciju tirgus pārskats

Revīzijas un konsultāciju kopējā tirgus apgrozījuma dinamika

Revīzijas un konsultāciju kopējā tirgus procentuālās izmaiņas

Auditorfirmu revīzijas tirgus sadalījums

Revīzijas tirgus sadalījums starp starptautiskām un vietējām auditorfirmām 2020. gadā

Auditorfirmu finanšu pārskats

Auditorfirmu finanšu rādītāji periodā no 2019 - 2020. gadam

Tirgus sadalījums 2020. gadā auditorfirmām ar apgrozījumu virs 350 000 €

Tirgus sadalījuma 2019/2020. gads auditorfirmām ar apgrozījumu virs 350 000 EUR

Apgrozījums uz vienu speciālistu 2020. gadā

Latvijā pārstāvēto starptautisko auditorfirmu tīklu apgrozījuma salīdzinājums 2019/2020 gadā

Auditorfirmas ar lielāko peļņu 2020. gadā

Salīdzinājumam – peļņas rādītāji 25 lielākajām auditorkompānijām kopš 2009. gada.

Peļņas rādītāji 25 lielākajām auditorkompānijām (EUR)

Auditorfirmas ar apgrozījuma pieaugumu 2020. gadā

Audits banku sfērā

Banku sektora sadalījums starp auditorfirmām 2020. Gadā

Banku sektora sadalījums starp auditorfirmām 2019/2020. gadā

Audits apdrošināšanas sfērā

Apdrošināšanas sektora sadalījums starp auditorfirmām 2020. gadā

Auditorfirmu tirgus daļas apdrošināšanas sektorā 2019/2020. gadā


 

LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

​2001

2013

Subscribe
×