Konferences "Ilgtspējīgs nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā" ietvaros varēs apskatīt Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes veidoto izstādi «Jaunie arhitekti – Latvijai».

01.02.2023
RMSForum

Konferences "Ilgtspējīgs nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā" ietvaros savu ceļojumu turpina Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU AF) izveidotā ceļojošā izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai». Gadu gaitā RTU AF ir sakrājusies bagāta diplomdarbu kolekcija, kas ģeogrāfiski aptver visu Latviju. Izstādē «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir aplūkojami no 2015. līdz 2021. gadam tapušie AF absolventu diplomprojekti, kuros risināti dažādu Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu ilgtspējīgas attīstības jautājumi.

< Back