Baltijas tranzīta nozares un transporta infrastruktūras tendences un attīstības prognozes.  Stabila un abpusēji izdevīga sadarbība starp Eiropas valstīm un Āziju
 

Galvenās tēmas XVII starptautiskajā konferencē «TransBaltica 2014"

15.05.2014

 

15.05.2014

2014.gadā Baltijas reģions kļūst arvien nozīmīgāks ķēdes posms virzienos: austrumi - rietumi un ziemeļi – dienvidi. Pateicoties, savam ģeogrāfiskajam stāvoklim, Baltija un tās centrālā daļa, Latvija, ir svarīgs tranzīta reģions starptautiskajā tirdzniecībā. Valsts atrodas transporta koridoru krustpunktā, kas savieno austrumus ar rietumiem un ziemeļus ar dienvidiem.

Statistikas dati liecina, ka kravu plūsmas no austrumiem caur Latvijas ostām tiek transportētas ne tikai uz Rietumeiropu, bet citiem pasaules tirgiem. Transporta plūsmu un pakalpojumu reģionalizācija šobrīd ir vadošā tendence.

Dramatiskie notikumi Ukrainā pievieno jaunus destabilizējošus faktorus un būtiski ietekmē situāciju bijušajās Padomju Savienības valstīs un pasaulē kopumā. Tas pastiprina bažas Eiropas Savienībā un valstīs, kas robežojas ar Krieviju, rezultātā tiek meklēti jauni kompromisi un vienošanās arī transporta nozarē.

ES cenšas izveidot transporta koridorus ar atsevišķā valstīm, kur alianses ekonomiska ietekme nav būtiska. Tāpēc lielākā daļa svarīgo ES maršrutu, kas šķērso mūsu valsti, iekļauti TEN-T sistēmā un saņem finansiālu atbalstu no Briseles.

Apspriežot tranzīta austrumu virzienus, speciālisti un eksperti ir vienoti, Krievijas loma pasaules tranzītā ir ļoti būtiska, tostarp Baltijas valstīm. Nepārtraukti pieaug konkurence par austrumu kravām starp transporta koridoriem/ostām Krievijā (Sanktpēterburga, Ust-Luga, Murmanska un citas) un kaimiņu valstīm (Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju).

Vēl viena šodienas tendence - Ķīna gadu no gada, pieaudzē kravu plūsmas uz Eiropu, kas skars arī Baltijas valstis.

Tajā pašā laikā Krievija ir kļuvusi par svarīgu starpnieku starp Ķīnu un Rietumiem. Krievijas ostu attīstība Baltijas jūrā novirza ģeopolitisko smaguma centru.

Ņemot vērā globālās tendences, eksperti norāda, ka nepieciešamas savlaicīgi reaģēt uz pārmaiņām, jaunākām tendencēm un jaunām tranzīta plūsmām.

Visi šie jautājumi tiks apspriesti konferencē «TransBaltica 2014" Rīgā, 2014.gada 5.-6.jūnijā

< Back